Hotline: 0904158751

NV kinh doanh: 043 785 4247
NV Kỹ thuật: 043 785 4247

Icebox

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Xuất xứ:

Kho hàng: Sẵn sàng

Hotline: 0904158751

Mô tả chi tiết

Poten PVC foam boards are also used to make ice box for marine use because our PVC foam sheets are non-toxic, and have strong low temperature resistance

sản phẩm bạn quan tâm

Đối tác